[Not a valid template]

Un dels problemes habituals dels terrenys esportius és la seva excessiva proporció de llims i argiles i en conseqüència la seva falta de drenatge. Proposem amb aquesta feina, crear unes rases de drenatge, substituint la terra per graves i així facilitant una evacuació de les aigües superficials.