[Not a valid template]

Amb la millor qualitat de fibres d’última generació i l’experiència en la creació d’espais esportius, Royalverd es presenta com a empresa líder en l’execució de camps de gespa sintètica sobre terreny de graves.

  • Aprofitament d’energia geotèrmica
  • Construcció sobre graves
  • Material de màxima qualitat
  • Jardineria particular amb fibres mixtes sense necessitat de cautxo