[Not a valid template]

Royalverd li aporta l’experiència en el manteniment de les gespes.

  • Descompactació i aireig del terreny
  • Reposició de cautxú
  • Verificació i control de juntes i línies
  • Raspatllat del terreny.
  • Tractaments químics homologats
  • Repàs i comprovacions del sistema de reg
  • Control de qualitats esportives
  • Obres de jardineria mixta.
  • Terrenys esportius: camps de futbol, rugby, hoquei, tenis, pàdel, …
  • Tasques de manteniment mitjançant maquinaria específica i personal qualificat i amb experiència.