OBRES REALITZADES AMB GESPA ARTIFICIAL EN CAMPS DE FUTBOL
Obra : Camp de Futbol Municipal de Sant Gregori
Data Inici : 31/05/2007
Data finalització : 28/01/2008
Promotor : Ajuntament de Sant Gregori
Tipologia de l’obra : Pavimentació amb gespa artificial