Tenir compromís per la preservació de l’entorn i el medi ambient (inclosa la prevenció de la contaminació).

Instaurar la sostenibilitat i el desenvolupament sostenible.

Donar compliment als requisits legals i altres requisits ambientals, per aconseguir els objectius i la millora contínua de la consecució de la política ambiental de l’empresa.

Establir polítiques de seguiment, procediments i instruccions de control i gestió, dels residus i abocaments, d’aplicació i emmagatzematge de productes químics o perillosos, de consum d’aigua, llum i combustible, per la protecció del medi ambient i la reducció de l’impacte ambiental.

Diagnosticar i gestionar els impactes ambientals generats, i disposar d’un conjunt d’elements i sistemes de gestió ambientals, per controlar els riscos potencials als processos i activitats de construcció, manteniment i assessorament tècnic de zones esportives, enjardinades i paviments esportius.

Complir la missió, visió i valors, donant satisfacció a les necessitats dels nostres clients i parts interessades del present sense comprometre la capacitat de les futures generacions per a satisfer a les pròpies, i assegurar així l’èxit a llarg termini.

Proporcionar els recursos necessaris i mantenir la infraestructura necessària, amb la finalitat d’obtenir la millora contínua del sistema de gestió ambiental i assegurar l’èxit a llarg termini.